Allmän beskrivning
Kompatibilitet
Uppbyggnadsskeden
Certifikat
Standarder
Gruppcertifiering
 

SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

Uppgifter om utfärdade certifikat

Finlands Skogscertifiering rf upprätthåller en lista på utfärdade skogscertifikat enligt standarderna i FFCS-systemet, spårbarhetscertifikat (chain-of-custody) och i Finland utfärdade rättigheter att använda PEFC-märket.

PEFC (www.pefc.org) registrerade certifikat och PEFC logolicenser.

Certificat och PEFC logolicenser i Finland

Regional situation: skogscertifiering/revision process (6.6.2022)

1 Kusten (och Åland): Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
2 Sydvästra Finland: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
3 Häme-Uusimaa: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
4 Sydöstra Finland: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
5 Pirkanmaa: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
6 Södra Savolax: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
7 Södra Österbotten: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
8 Mellersta Finland: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
9 Norra Savolax: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
10 Norra Karelen: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
11 Kainuu: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
12 Norra Österbåtten: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.
13 Lappland: Skogscertificat är i kraft. Revision processen (året 2006) är färdig. Sammandrag av år 2006 revision rapport är tillgänglig.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council