Allmän beskrivning
Kompatibilitet
Uppbyggnadsskeden
Certifikat
Standarder
Gruppcertifiering
 

SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 FFCS-systemet

 

FFCS är ett tillförlitligt
bevis på hur finländska
certifierade skogar sköts

FFCS-systemet är ett tillförlitligt bevis på hur finländska certifierade skogar sköts och används.

Finlands skogscertifieringssystem uppfyller också internationella krav på skogscertifiering och det är lämpligt som en del av det internationella skogscertifieringssystemet.

FFCS-systemet omfattar alla komponenter som förutsätts av skogscertifiering: krav på skötsel och användning av skog, verifiering av virkets ursprung samt tillförlitligheten hos och kvaliteten på extern revision.

Kravena och reglerna har samlats i standarder. Finlands skogscertifieringssystem uppfyller också internationella krav på skogscertifiering och det är lämpligt som en del av det internationella skogscertifieringssystemet.

Hörnstenen i Finlands skogscertifieringssystem är ett år 1997 utarbetat förslag till standarder för skötsel och användning av skog. Förslaget till standarder utarbetades i en öppen process. Totalt 29 parter som representerade ekonomiska, sociala och ekologiska intressen deltog i arbetet. Utgående från praktiska erfarenheter och nya forskningsrön granskades skogscertifieringens standarder årena 2002-2003.

Allmän beskrivning

Kompatibilitet

Uppbyggnadsskeden

Certifikat och PEFC logolicenser

Standarder


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council