SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

Länkar

 

Information om skogsbruket och skogscertifiering

Finnish forest sector – www.forest.fi

Nordic Family Forestry – www.nordicforestry.org

Skogsforskningsinstitutet METLA – www.metla.fi

Skogsägarnas förbund – www.liitto.mhy.fi

PEFC Council – www.pefc.org

Jord- och skogsbruksministeriet, skogsbruk - www.mmm.fi/svenska/skogsbruk/  

 

Finlands Skogscertifiering rf:s medlemsorganisationer

Centralförbundet för Lant- och skogsbruksproducenterna MTK r.y. – www.mtk.fi

Finlands 4H-förbund – www.4h-liitto.fi  

Finlands Sågar rf – www.suomensahat.fi

Forstmästarförbundet rf – www.metsanhoitajat.fi

Forststyrelsen – www.metsahallitus.fi

Kyrkostyrelsen – www.evl.fi

Maskinföretagarnas Förbund rf – www.koneyrittajat.fi

METO - Skogsbranschens Experter rf – www.meto-ry.fi

Skogsbranschens Transportföretagare rf  – www.skal.fi

Skogsindustrin rf – www.forestindustries.fi

Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. – www.slc.fi

Trä- och specialbranschernas förbund – www.puuliitto.fi


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council