Allmän beskrivning
Kompatibilitet
Uppbyggnadsskeden
Certifikat
Standarder
Gruppcertifiering
 

SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

Internationell kompatibilitet och produktmärkning

Utgångspunkten för skogscertifieringssystemet FFCS är att systemet skall uppfylla internationella krav på skogscertifiering och att det vid behov skall gå att koppla systemet till internationella skogscertifieringssystem.

Systemet är uppgjort utgående från bland annat de skogsprinciper som godkändes vid FN:s miljö- och utvecklingskonferens (UNCED, Rio de Janeiro 1992), resolutionerna från den europeiska skogsministerkonferensen (Helsingfors 1993) och de alleuropeiska kriterier för hållbar skötsel och användning av skogarna samt den internationella standardiseringsorganisationens ISO:s och EU:s miljöledningssystem (EMS och EMAS).

Produktmärken som ingår i internationella skogscertifieringssystem används på marknaden för trä- och pappersprodukter. FFCS-systemet har inget eget produktmärke, utan systemet har planerats så att ovan nämnda internationella märkningssystem kan utnyttjas genom att foga Finlands system till de system som administrerar produktmärkena.

Behovet accentueras speciellt på grund av att merparten av produktionen inom den industri som använder inhemskt virke exporteras. På denna marknad finns kunder som vill försäkra sig om att skogarna sköts och används på ett hållbart sätt. Produktmärken som berättar om skogscertifiering är bevis på detta. Användning av produktmärkning förutsätter att skogsindustriföretaget har ett uppföljningssystem för virkets spårbarhet.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council