PEFC-systemet
Medgivande
Regler
 
SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 Användning av PEFC-märket


I Finland beviljas rätten att
använda PEFC-märket av
Finlands Skogscertifiering rf

Finlands Skogscertifiering rf beviljar å PEFC-rådets vägnar rätten att använda PEFC-märket i Finland.

Finlands Skogscertifiering kan utgående från ansökan bevilja rätten att använda PEFC-märket. Rätten att använda PEFC-märket beviljas:

  • skogsägare som innehar skogscertifikat och deltar i gruppcertifieringen,

  • skogsindustriföretag och företag inom virkeshandel som har spårbarhetscertifikat (t.ex. sågverk, massa- och pappersindustrin, virkesförädlingsindustrin, trävaruhandlare, skogsserviceföretag samt organisationer som distribuerar och säljer trävaror) och

  • övriga organisationer och parter som vill främja eller marknadsföra PEFC-systemet (t.ex. intressebevakningsorganisationer, fackförbund, läroanstalter).

PEFC-märket kan användas på produkterna (on-product) t.ex. i varudeklarationer, varunamn och förpackningarna, på själva produkten (icke-förpackade produkter, där märket har stämplats på produkten), på råvirket (märket har stämplats på produkten) och t.ex. i produktdokument (fraktsedlar, förpackningsbilagor, fakturor osv.) och också i marknadsföringsmaterialet (off-product) som t.ex. i broschyrer om PEFC, företaget eller produkten.

I samband med PEFC-märket skall också registreringsnumret, som beviljats den som innehar användarrättigheten, framkomma. Registreringsnumret specificerar användaren av märket. I samband med PEFC-märket kan texter som berättar om PEFC-systemet och certifieringsföretaget förekomma.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council