INFORMATION OM SKOGSCERTIFIKAT

Skogscentralens versamhetsområde:

1 Kusten (och Åland)
2 Sydvästra Finland
3 Häme-Uusimaa
4 Sydöstra Finland
5 Pirkanmaa
6 Södra Savolax
7 Södra Österbotten
8 Mellersta Finland
9 Norra Savolax
10 Norra Karelen
11 Kainuu
12 Norra Österbåtten
13 Lappland