Verksamhet
Regler
Kontakt information
 SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 Finlands Skogscertifiering rf

 

Finlands Skogscertifiering rf
utvecklar skogscertifieringen
i Finland.

Finlands Skogscertifiering rf:

  • främjar hållbar skötsel och användning av skogarna med beaktande av ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter samt upprätthåller och utvecklar skogscertifieringen i Finland,

  • administrerar och utvecklar FFCS-systemet och koordinerar på landsomfattande nivå regional

  • fungerar som PEFC-systemets nationella organ i Finland och beviljar och övervakar rätten att använda PEFC-märket. Rätten att använda PEFC-märket,    

  • fortsätter det arbete som delegationen för skogscertifieringen utförde åren 1999-2000.

Verksamhet

Regler

Kontakt information


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council