Verksamhet
Regler
Kontakt information
 SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

+358 9 2904 1426

Melkonkatu 16 A
FIN-00210
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

Finlands Skogscertifiering rf:s verksamhet

Finlands Skogscertifiering rf administrerar Finlands nationella skogscertifieringssystem FFCS (Finnish Forest Certification System) och som svarar för utvecklingen av systemet.

Föreningen:

- upprätthåller och utvecklar Finlands skogscertifieringssystem
- ger utlåtanden och tar ställning till frågor som gäller skogscertifiering samt
- informerar både nationellt och internationellt om skogscertifieringen.

Föreningen:

- samarbetar med PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
- rådet och dess medlemsorganisationer och
- beviljar rätten att använda PEFC-märket i Finland samt övervakar användningen av märket.

Skogscertifieringens besvärsnämnd med fri beslutanderätt utses från fall till fall för att lösa meningsskiljaktigheter bland föreningens medlemmar i frågor som gäller skogscertifiering. Nämnden sammanträder under ledning av en opartisk ordförande. Meningsskiljaktigheter som är förknippade med certifieringsrevision behandlas enligt certifieringsorganenas egna besvärsförfarande.

Arbetsgruppen för utveckling av skogscertifieringen, som lyder under styrelsen, förbereder frågor som är förknippade med utveckling av skogscertifieringen.


Revidering av kriterierna för skogscertifiering utförs med jämna mellanrum. Detta arbete hör till en separat standardarbetsgrupp. Finlands Skogscertifiering rf sammankallar standardarbetsgruppen till möte och sätter igång arbetet.

I administrationen av FFCS-skogscertifierngen har man tillämpat allmänna principer för certifiering, där opartiska organ svarar för tillsättande och utvärdering av en standard samt eventuella tvistemål.

Finlands Skogscertifiering rf:s kontor

Finlands Skogscertifiering rf
Generalsekreterare Auvo Kaivola
Melkögatan 16 A
FIN-00210 HELSINGFORS
FINLAND

e-post [email protected]
Telefon +358 9 29041426
Fax +358 9 6922084
GSM +358 400 765 437

 

Finlands Skogscertifiering rf:s medlemsorganisationer 29.11.2021

 • Centralförbundet för Lant- och skogsbruksproducenterna MTK r.y.
 • Finlands 4H-förbund
 • Finlands Sågar rf
 • Forstmästarförbundet rf
 • Forststyrelsen
 • Kyrkostyrelsen
 • Maskinföretagarnas Förbund rf
 • METO - Skogsbranschens Experter rf
 • Skogsbranschens Transportföretagare rf
 • Skogsindustrin rf
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
 • Trä- och specialbranschernas förbund

 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council