Verksamhet
Regler
Kontakt information
 


SÖKPEFC Finland

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

Finlands Skogscertifiering rf:s kontor 

Finlands Skogscertifiering rf
General sekreterare Auvo Kaivola
Sitratie 7
FI-00420 HELSINGFORS
FINLAND

e-post [email protected] 
Telefon +358 400 765 437
Fax +358 9 5630 329

Finlands Skogscertifiering rf:s styrelse

Styrelsemedlemmarna (1.1.2022)

Namn Position E-postadress Organisation
Ritva Toivonen ordförande [email protected] Skogsbrukets utvecklingscentral TAPIO

Simo Jaakkola

medlem, viceordförande

simo.jaakkola@
koneyrittajat.fi

Maskinföretagarnas förbund rf

Timo Nyrhinen

medlem

[email protected]

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)

Kari Palojärvi

medlem

[email protected]

Metsäalan kuljetusyrittäjät ry

Ilpo Puputti

medlem

ilpo.puputti@
meto-ry.fi

METO - Skogsbranschens Experter rf

Pauli
Wallenius

medlem

pauli.wallenius@
metsa.fi

Forststyrelsen

Jukka
Sippola

medlem

jukka.sippola@
metsanhoitajat.fi

Forstmästareförbundet rf
Antti Otsamo medlem antti.otsamo@
forestindustries.fi
Skogsindustrin rf
Sakari Lepola medlem sakari.lepola@
puuliitto.fi
Trä- och specialbranschernas förbund rf
Juha Ruuska medlem [email protected] Finlands 4H-förbund rf

Jukka-Pekka Ranta

medlem

[email protected]

Finlands Sågar rf

Harri
Palo

medlem [email protected] Kyrkostyrelsen
Ragnar Gartz medlem ragnar.gartz@
mhy.fi
Svenska Lantburksproducenternas Centralförbund SLC rf
Suppleanter
Tomi Vartiamäki suppleant tomi.vartiamaki@
koneyrittajat.fi
Maskinentreprenörernas förbund rf
Antti
Sahi
suppleant [email protected] Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)

Heikki Parkkonen

suppleant

[email protected]

Metsäalan kuljetusyrittäjät ry

Matti Malkamäki

suppleant

matti.malkamaki@
meto-ry.fi

METO - Skogsbranschens Experter rf
Petri Heinonen suppleant petri.heinonen@
metsa.fi
Forststyrelsen
Tapio
Hankala
suppleant tapio.hankala@
metsanhoitajat.fi
Forstmästareförbundet rf

Anders Portin

suppleant

anders.portin@
forestindustries.fi

Skogsindustrin rf
Lauri Ainasto suppleant lauri.ainasto@
puuliitto.fi
Trä- och specialbranschernas förbund rf
Kari Wuolijoki suppleant

[email protected]

Finlands Sågar rf
 Mikael Aminoff  suppleant mikael.aminoff@
vn-skogsrevir.org
 Svenska Lantburksproducenternas Centralförbund SLC rf

 

Copyright © 2005 PEFC Suomi - PEFC Finland