Yleiskuvaus
Yhteensopivuus
Kehittäminen
Sertifikaatit
Standardit
Ryhmäsertifiointi
 

HAESuomen
Metsäsertifiointi ry

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 
   
 

Suomen metsäsertifiointijärjestelmä

 

FFCS-sertifiointi osoittaa
luotettavasti, miten
suomalaisia sertifioituja
metsiä hoidetaan

FFCS (Finnish Forest Certification System) -metsäsertifiointi osoittaa puolueettomasti ja luotettavasti, miten suomalaisia sertifoituja metsiä hoidetaan ja käytetään. Suomen metsäsertifiointijärjestelmä täyttää myös kansainväliset metsäsertifioinnille asetetut vaatimukset ja se soveltuu osaksi kansainvälisiä metsäsertifiointijärjestelmiä.

FFCS-järjestelmä sisältää kaikki metsäsertifioinnin edellyttämät osatekijät: vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle, puun alkuperän todentamiselle sekä ulkoisen tarkastuksen pätevyydelle ja laadulle.

Suomen metsäsertifiointijärjestelmä täyttää myös kansainväliset metsäsertifioinnille asetetut vaatimukset ja se soveltuu osaksi kansainvälisiä metsäsertifiointijärjestelmiä.

Suomen sertifiointijärjestelmän kulmakivenä on metsien hoitoa ja käyttöä koskeva vuonna 1997 valmistunut standardiehdotus, joka laadittiin avoimessa prosessissa. Työhön osallistui kaikkiaan 29 tahoa, jotka edustivat taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia intressejä.Vuosina 2002-2003 metsäsertifoinnin standardit tarkistettiin käytännöstä saatujen kokemusten ja uuden tutkimustiedon perusteella.

Järjestelmän yleiskuvaus

Järjestelmän yhteensopivuus

Järjestelmän kehittäminen

Sertifikaatit ja PEFC-merkin käyttöoikeudet

Standardit


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council