Yleiskuvaus
Yhteensopivuus
Kehittäminen
Sertifikaatit
Standardit
Ryhmäsertifiointi
 

LIITY POSTITUS- LISTALLEHAEPEFC Suomi

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 

Kansainvälinen yhteensopivuus ja tuotemerkinnät

FFCS-metsäsertifiointijärjestelmän lähtökohta oli, että järjestelmän tulee täyttää kansainväliset metsäsertifioinnille asetetut vaatimukset ja että järjestelmä tulee voida tarvittaessa liittää osaksi kansainvälisiä metsäsertifiointijärjestelmiä.

Järjestelmän kehittämisen lähtökohtana olivat muun muassa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa (UNCED, Rio de Janeiro 1992) hyväksytyt metsäperiaatteet, Euroopan metsäministerikonferenssin (Helsinki 1993) päätöslauselmat ja niiden pohjalta kehitetyt yleis-eurooppalaiset kestävän metsätalouden kriteerit sekä kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n ja EU:n ympäristönhallintajärjestelmät (EMS ja EMAS).

Kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien sisältämiä tuotemerkkejä käytetään puu- ja paperituotteiden markkinoilla. FFCS-järjestelmä ei sisällä omaa tuotemerkkiä, vaan järjestelmä on suunniteltu siten, että em. kansainvälisiä merkintäjärjestelmiä voidaan hyödyntää kytkemällä Suomen järjestelmä osaksi tuotemerkkejä hallinnoivia järjestelmiä.

Tuotemerkinnän merkitystä korostaa se, että valtaosa suomalaista puuta käyttävän teollisuuden tuotannosta viedään ulkomaille. Näillä markkinoilla on asiakasryhmiä, jotka haluavat varmistua metsien ja metsäluonnon kestävästä hoidosta ja käytöstä. Se voidaan osoittaa metsäsertifioinnista kertovilla tuotemerkeillä. Tuotemerkinnän käyttö edellyttää, että metsäteollisuusyrityksessä on käytössä puun alkuperän seurantajärjestelmä.


 

Copyright © 2005 PEFC Suomi - PEFC Finland