Yleiskuvaus
Yhteensopivuus
Kehittäminen
Sertifikaatit
Standardit
Ryhmäsertifiointi
 

LIITY POSTITUS- LISTALLEHAEPEFC Suomi

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 

FFCS-järjestelmän yleiskuvaus

Suomen metsäsertifiointijärjestelmästä käytetään lyhennettä FFCS (Finnish Forest Certification System). FFCS soveltuu Suomen metsänomistuksen oloihin ja se voidaan tarvittaessa kytkeä kansainvälisiin metsäsertifiointi- ja merkintäjärjestelmiin. FFCS-järjestelmän mukainen sertifiointi osoittaa puolueettomasti ja luotettavasti, miten sertifioituja metsiä hoidetaan ja käytetään.

FFCS-järjestelmä käsittää kaikki metsäsertifioinnin edellyttämät osatekijät: vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle, puun alkuperän todentamiselle sekä ulkoisen tarkastuksen pätevyydelle ja laadulle.

FFCS:n vaatimukset ja säännöt on koottu standardeihin. Metsien hoidon ja käytön standardissa on asetettu kriteerit kestävän metsätalouden edistämiselle, joiden noudattamista arvioi puolueeton kolmas osapuoli, sertifiointielin.

Tuote- eli ympäristömerkinnän käyttöönotto edellyttää lisäksi, että puuta jalostavalla yrityksellä on sertifioitu järjestelmä, jonka avulla puun alkuperä todennetaan.

FFCS-järjestelmä mahdollistaa metsätaloutta koskevan sertifioinnin lisäksi ns. puun alkuperäketjun sertifioinnin. Puun alkuperäketjun sertifikaatilla voidaan osoittaa, että tuote todella sisältää sertifioidusta metsästä hankittua puuraaka-ainetta. Täten FFCS tarjoaa mahdollisuuden metsäsertifioinnista kertovien tuotemerkkien käyttöön.

FFCS ei sisällä kansallista tuotemerkintää, mutta FFCS on suunniteltu siten, että kansainvälisiä merkintäjärjestelmiä voidaan hyödyntää kytkemällä FFCS osaksi niitä. FFCS:n kehittämisen lähtökohtana on ollut sekä kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien että ISO:n että Euroopan unionin ympäristöjärjestelmien vaatimusten huomioon ottaminen.

Luotettavuuden varmistaminen

Luotettavalta sertifiointijärjestelmältä vaaditaan puolueettomuutta ja avoimuutta.

Suomen metsäsertifiointijärjestelmä FFCS toteuttaa nämä vaatimukset seuraavasti. Järjestelmään liittyy kolmannen riippumattoman osapuolen tarkastus. Standardin asettaa erillinen standardityöryhmä, eikä esim. akkreditoija tai sertifiointielin. Standardityöryhmä asettaa kriteerit avoimessa ja läpinäkyvässä prosessissa.


 

Copyright © 2005 PEFC Suomi - PEFC Finland