PEFC-järjestelmä
Myöntäminen
Säännöt
 
HAESuomen
Metsäsertifiointi ry

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 PEFC-merkin käyttö


Suomessa PEFC-merkin
käyttöoikeuden myöntää
Suomen Metsäsertifiointi ry

Suomen Metsäsertifiointi ry myöntää PEFC:n puolesta Suomessa PEFC-merkin käyttöoikeudet.

Suomen Metsäsertifiointi ry voi hakemuksesta myöntää PEFC-merkin käyttöoikeuden:

  • metsäsertifikaatin haltijalle ja ryhmäsertifiointiin osallistuvalle metsänomistajalle,
  • metsäteollisuuden ja puutuotteiden kaupan yritykselle, joilla on puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti (esim. sahalaitokset, sellu- ja paperiteollisuus, jatkojalostajat, puukauppiaat, metsäpalveluyritykset sekä puutuotteiden jakelu- ja myyntiorganisaatiot) ja
  • muille organisaatioille ja tahoille, jotka haluavat edistää tai markkinoida PEFC-järjestelmää (esim. edunvalvontaorganisaatiot, ammattijärjestöt, oppilaitokset).

PEFC-merkkiä voidaan käyttää tuotteessa (on-product) kuten tuoteselosteissa, nimikkeissä ja tuotekääreissä, itse tuotteissa (pakkaamattomat tuotteet, joissa merkki on leimattu tavaroihin), raakapuussa (merkki on leimattu puuhun) ja tuoteasiakirjoissa (rahtikirja, pakkausluettelo, lasku, jne.) sekä muualla kuin tuotteissa (off-product) kuten yleisessä dokumentaatiossa (PEFC:stä kertova esite, yhtiön tai tuotteen esite).

PEFC-merkin yhteydessä on esitettävä käyttöoikeuden haltijalle myönnetty reksiteröintinumero, joka yksilöi merkin käyttäjän. PEFC-merkin yhteydessä voidaan käyttää mm. PEFC-järjestelmästä ja sertifiointiyrityksistä kertovia tekstejä.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council