PEFC-systemet
Medgivande
Regler
 
SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

PEFC-systemet

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, tidigare Pan European Forest Certification Scheme) är en metod med vilken man påvisar att produkterna har tillverkats av träråvara från certifierade skogar. Också inom den internationella diskussionen om motarbetande av olagliga avverkningar pratar man om skogscertifiering.

PEFC är en gemensam organisation för olika skogscertifieringssystem. Via organisationen erkänner olika skogscertifieringssystem som uppfyller internationella krav varandra. PEFC:s medlemmar representerar nationella och regionala certifieringssystem som har obundna granskare. Certifieringssystemena bygger på principer som utarbetats genom internationellt samarbete och nationella tillämpningar av dem. I Europa har man kommit överens om dessa principer vid gemensamma skogsministerkonferenser.

PEFC grundades år 1999 efter flera år av förberedelser. I dag har systemet utvecklats till världens mest omfattande paraplysystem för skogscertifiering och det har spritt sig också utanför Europa. Till PEFC hör 25 nationella skogscertifieringssystem från olika håll i världen. Från tiotals miljoner skogshektar som certifierats i dessa system levereras till marknaden årligen hundratals miljoner kubikmeter virke. PEFC har ett omfattande stöd bland de parter som är intresserade av att främja hållbart skogsbruk, exempelvis skogsbranschen, regeringar, handelsorganisationer, fackföreningar och medborgarorganisationer. Finlands Skogscertifiering rf representerar Finland i PEFC-rådet.

PEFC definierar de grundläggande kravena för skogscertifieringen och institutionella ramar på alleuropeisk och nationell nivå. PEFC-märket kan användas på träprodukter som tillverkats av råvirke från certifierade skogar enligt kravena i PEFC.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council