PEFC-systemet
Medgivande
Regler
 
SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

Beviljande av PEFC-märket

Finland Skogscertifiering rf kan bevilja en enskild person, ett enskilt företag, en organisation eller en annan juridisk person i Finland rätten att använda PEFC-märket. Rätten att använda PEFC-märket ansöks skriftligt.

Följande användargrupper kan beviljas rätten att använda PEFC-märket:

 • innehavare av skogscertifikat och skogsägare som deltar i gruppcertifieringen,
 • skogsindustriföretag och företag inom trävaruhandel som har certifikat på virkets ursprung (framöver spårbarhetscertifikat) (t.ex. sågverk, massa- och pappersindustrin, vidareförädlingsindustrin, virkeshandlare, skogsserviceföretag samt organisationer som distribuerar och säljer träprodukter) och
 • övriga organisationer och parter som vill främja eller marknadsföra PEFC-systemet (t.ex. intressebevakningsorganisationer, fackförbund, läroanstalter).

Årlig anmälan som hänför sig till användining av PEFC-märket:

PEFC-märket kan användas:

 • på produkterna (on-product)
  • i varudeklarationer, varunamn och förpackningarna
  • på själva produkten (icke-förpackade produkter, där märket har stämplats på produkten)
  • i product dokument (fraktsedlar, förpackningsbilagor, fakturor osv.)
 • samt i marknadsföringsmaterialet (off-product)
  • i broschyrer om PEFC, företaget eller produkten.

Innehavare av skogscertifikat, skogsägare som deltar i gruppcertifieringen och innehavare av spårbarhetscertifikat kan beviljas rätten att använda märket på produkterna och i marknadsföringsmaterialet.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council