PEFC-järjestelmä
Myöntäminen
Säännöt
 
HAESuomen
Metsäsertifiointi ry

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 

PEFC-järjestelmä

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), aiemmin Pan European Forest Certification Scheme) tarjoaa menetelmän, jolla osoitetaan, että tuotteisiin on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuraaka-ainetta. Myös laittomien hakkuiden vastustamisesta käytävässä kansainvälisessä keskustelussa puhutaan metsäsertifioinnista.

PEFC on metsäsertifiointijärjestelmien yhteinen organisaatio, jonka kautta kansainväliset vaatimukset täyttävät metsäsertifioinnin järjestelmät tunnustavat toinen toisensa. PEFC:n jäsenet edustavat kansallisia tai alueellisia sertifiointijärjestelmiä, joissa metsänhoidolla on riippumattomat tarkastajat. Sertifiointijärjestelmät perustuvat kansainvälisessä yhteistyössä laadittuihin periaatteisiin ja niiden kansallisiin sovelluksiin. Euroopassa nämä periaatteet on sovittu metsäministereiden yhteisissä kokouksissa.

PEFC perustettiin monivuotisen valmistelutyön jälkeen vuonna 1999. Sen jälkeen siitä on kehittynyt maailman laajin metsäsertifioinnin kattojärjestelmä ja se on levinnyt toimii myös Euroopan ulkopuolelle. Siihen kuuluu yli 25 kansallista metsäsertifioinnin järjestelmää eri puolilta maailmaa. Näissä järjestelmissä toimitetaan sertifioiduilta kymmeniltä miljoonilta metsähehtaareilta markkinoille vuosittain satoja miljoonia kuutiometrejä puuta. PEFC:llä on laaja tuki kestävän metsätalouden edistämisestä kiinnostuneiden tahojen - kuten metsäalan, hallitusten, kauppajärjestöjen, ammattiyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen - keskuudessa. Suomea PEFC-neuvostossa edustaa Suomen Metsäsertifiointi ry.

PEFC määrittää perusvaatimukset metsäsertifioinnille ja asettaa institutionaaliset puitteet yleiseurooppalaisella ja kansallisella tasolla. Puutuotteissa, joiden valmistukseen on käytetty raakapuuta PEFC:n vaatimusten mukaan sertifioiduista metsistä, voidaan käyttää PEFC-merkkiä.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council