PEFC-järjestelmä
Myöntäminen
Säännöt
 
HAESuomen
Metsäsertifiointi ry

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 

PEFC-merkin myöntäminen

Suomen Metsäsertifiointi ry voi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeuden Suomessa yksityiselle henkilölle, yritykselle, organisaatiolle tai muulle juridiselle henkilölle. PEFC-merkin käyttöoikeutta haetaan kirjallisella hakemuksella.

PEFC-merkin käyttöoikeuden voivat saada seuraaviin käyttäjäryhmiin kuuluvat:

 • metsäsertifikaatin haltijat ja ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajat
 • metsäteollisuuden ja puutuotteiden kaupan yritykset, joilla on puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti (jatkossa alkuperäsertifikaatti) (esim. sahalaitokset, sellu- ja paperiteollisuus, jatkojalostajat, puukauppiaat, metsäpalveluyritykset sekä puutuotteiden jakelu- ja myyntiorganisaatiot)
 • muut organisaatiot ja tahot, jotka haluavat edistää tai markkinoida PEFC-järjestelmää (esim. edunvalvontaorganisaatiot, ammattijärjestöt, oppilaitokset).

Vuosi-ilmoitus PEFC-merkin käytöstä:

PEFC-merkkiä voidaan käyttää:

 • tuotteissa (on-product)
  • tuoteselosteissa, nimikkeissä ja tuotekääreissä
  • itse tuotteissa (pakkaamattomat tuotteet, joissa merkki on leimattu tavaroihin)
  • sertifioituun tuotteeseen liittyvissä tuoteasiakirjoissa (rahtikirja, pakkausluettelo, lasku, jne.)
 • ja muualla kuin tuotteissa (off-product)
  • yleisessä dokumentaatiossa (PEFC:stä kertova esite, yhtiön tai tuotteen esite).

Metsäsertifikaatin haltijoille, ryhmäsertifiointiin osallistuville metsänomistajille ja alkuperä­sertifikaatin haltijoille voidaan myöntää merkin käyttöoikeus niin tuotteisiin kuin muuhunkin viestintämateriaaliin.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council