Toiminta
Säännöt
Yhteystiedot
 LIITY POSTITUS- LISTALLEHAEPEFC Suomi

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 

Suomen Metsäsertifiointi ry:n toiminta

Suomen Metsäsertifiointi ry on Suomen kansallista FFCS (Finnish Forest Certification System) metsäsertifiointijärjestelmää hallinnoiva ja järjestelmän kehittämistyöstä vastaava organisaatio.

 Yhdistyksen toiminta sisältää:

 • Suomen metsäsertifiointijärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen,
 • metsäsertifiointia koskevien lausuntojen ja kannanottojen antamisen ja
 • tiedottamisen metsäsertifioinnista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhdistys:

 • toimii yhteistyössä PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ja sen jäsenorganisaatioiden kanssa ja
 • myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet Suomessa ja valvoo merkin käyttöä.

Päätösvallaltaan itsenäinen Metsäsertifioinnin valituslautakunta nimetään tapauskohtaisesti ratkaisemaan yhdistyksen jäsenkunnan piirissä esiintyviä metsäsertifiointiin liittyviä erimielisyyksiä. Lautakunta kokoontuu puolueettoman puheenjohtajan johdolla. Sertifiointi-auditointiin liittyvät erimielisyydet käsitellään sertifiointielinten omien valitusmenettelyjen mukaisesti.

Yhdistyksen kehittämistyöryhmä valmistelee sertifioinnin kehittämiseen liittyviä asioita yhdistyksen hallituksen alaisuudessa. Kehittämistyöryhmän puheenjohtajana toimii yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Metsäsertifoinnin kriteeristön määrävälein tehtävä tarkistustyö kuuluu erilliselle metsäsertifioinnin standardityöryhmälle. Standardityöryhmän kokoonkutsujana ja työn käynnistäjänä toimii Suomen Metsäsertifointi ry.

FFCS-metsäsertifioinnin hallinnoinnissa on sovellettu sertifioinnin yleistä periaatetta, jossa järjestelmän toisistaan riippumattomat elimet vastaavat standardin asettamisesta, sen arvioinnista ja mahdollisista riitatapauksista.

 

Suomen Metsäsertifiointi ry:n toimisto

Suomen Metsäsertifiointi ry
Pääsihteeri Auvo Kaivola
Sitratie 7, 5. k
00420 HELSINKI

Sähköposti [email protected]
Puhelin 0400 765437
Faksi (09) 5630329 

 

Suomen Metsäsertifiointi ry:n jäsenorganisaatiot 29.11.2021

 • Kirkkohallitus
 • Koneyrittäjien liitto ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.
 • METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
 • Metsäalan kuljetusyrittäjät ry
 • Metsähallitus
 • Metsänhoitajaliitto ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Puu- ja erityisalojen liitto
 • Suomen 4H-liittto ry
 • Suomen Sahat ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f.

 

Copyright © 2005 PEFC Suomi - PEFC Finland